https://www.fairreplica.com https://www.exitreplica.com https://www.editreplica.com/ rolex replica salerolexcopies.com https://fakerolex-watch.net fakerolex-watch.com breitling replica watches https://replicagreat.com/ stunwatches.com https://usdeplica.com/ replica rolex fakerolex-watches.net https://rolexreplica-watch.net replica rolex watches https://roomlearning.com/ https://www.designwatchcopy.net/ replica rolex https://glowreplica.com massreplica.com


POLUAUTOMATSKA LINIJA ZA PAKIRANJE KOMPOSTA (HUMUSA) I DRUGIH PROIZVODA
POLUAUTOMATSKA PAKIRNA LINIJA

Osnovu ove linije za pakiranje čini dozator namijenjen doziranju i odvagama specifične sipke robe poput komposta (humusa) i sličnih proizvoda, ali i druge sipke i rastresite robe koja se na drugi način ne može dozirati. Raspon doziranja je od 10–25 (50) litara/kilograma. Princip doziranja je pomoću dozirne transportne trake. Kapacitet doziranja je 2–3 vreće u minuti. Proizvod mora biti rastresit, sipkast, sa vlagom do cca 23%


Pakirni stroj na kome se pakiranje i doziranje vrši na dva načina, po izboru operatora:
- težinsko doziranje u posudu vage, kada se po postizanju željene težine u posudi vage, dno posude vage otvara i roba pada u vreću koju operator postavlja ispod vage na držač.
- volumno ili zapreminsko pakiranje, kada se posuda od vage puni do određenog nivoa (volumena) reguliranog optičkim senzorom, a vaga samo indikativno pokazuje težinu volumena robe koja se nalazi u posudi. Operator po postizanju željenog volumena u posudi vage, postavlja vreću ispod vage i komandom otvara posudu vage za pražnjenje U jednom ciklusu doziranja moguće je odmjeriti (odvagnuti) do 25 kg ili 38 dm3 robe.
Za odvage (odmjere) veće od 25 kg npr. 50 kg ili 76 dm3 vrše se dva ciklusa odvage u jednu vreću.
Ispod vage-dozatora na koji se postavlja vreća nalazi se vibro-tresač da pomogne operatoru u sabijanju i raspoređivanju robe u vreći nakon odvage, a prije zatvaranja vreće.


Pakirna linija radi na način da se iz prethodno napunjenog usipnog koša kompost pomoću motoriziranog isipnog transportera transportira na elevator. Elevator podiže kompost do dozatora odnosno do usipnog koša na vrhu dozatora. Iz usipnog koša dozatora pomoću transportne trake, roba (kompost) se automatski dozira u posudu vage, koja može maksimalno odvagniti u jednom ciklusu punjenja do 25 kilograma robe odnosno zaprimiti robe u volumenu do 38 dm3 (litara). Za potrebe većih odvaga od 30 ili 50 kg odnosno 30 ili 50 litara, vrše se dva doziranja u jednu vreću. Dozirna transportna traka dozira robu iz usipnog koša pakirnice do posude vage pomoću dvije brzine, koje se prethodno programiraju. Prvom, većom brzinom dozira se oko 95% od željene težine odvage, a ostatak robe dozira se drugom, sporijom brzinom transportne trake, radi što veće preciznosti u postizanju željene težine.Pakirnu liniju čini:
- Dozator sa kompresorom za pripremu komprimiranog zraka minim. 90 lit./min.
- Usipni koš sa isipnim transporterom
- Elevator
- Pneumatska varilica za vreće VAR600
- Odpremni transporter


Materijal izrade je čelična noseča konstrukcija i čelični materijal na svim pozicijama obojan industrijski prihvatljivim bojama. Transporteri i elevatori su trakaste izvedbe sa prilagođenim materijalima za transport komposta. Strojem je moguće postizati preciznost odvage u zakonskim okvirima (prema pravilniku o pakovinama) za pojedine robe i pakovine koje određuje Zavod za mjeriteljstvo.


-Volumen doziranje: do 38.000 ml po ciklusu odnosno 76.000 ml za dva ciklusa odvage u 1 vreću
-Težine doziranja: 10 - 25 kg po ciklusu odnosno do 50 kg za dva ciklusa odvage u 1 vreću
-Točnost doziranja: prema Pravilniku o pakovinama Zavoda za mjeriteljstvo
-Kapacitet: 2 - 3 odvage u minuti u ovisnosti od robe koja se pakira i težine odvage
-Električna energija:3 kW, 380 V, 50 Hz
-Potrošnja komprimiranog zraka: 0,6 Mpa ili cca 8 m3/h
Povratak

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr