TEH-794-6178: Vrećice za pakiranje / Vakuum vrećice (rebraste)

VAKUUM VREĆICE
130 x 550 mm

VAKUUM VREĆICE 130 x 550 mm
 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr