TEH-738-8388: Folije i trake za pakiranje / Klip i twist ovojnice

TWIST OVOJNICA 4

TWIST OVOJNICA 4
 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr