TEH-791-4538: Strojevi za pakiranje / pakirni strojevi / Poluautomatski dozatori i pakirnice

DOZATOR TEKUĆINA 1

DOZATOR TEKUĆINA 1
 

Newsletter

Kontakt

TEHNOTRADE d.o.o.

Josipa Jelačića 87c

43500 Daruvar

telefon: +385 (0)43 335 123

telefax: +385 (0)43 440 170

e-mail: tehnotrade@bj.t-com.hr